VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP-POV/02

obsah

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
A. ČÁST PRVNÍ – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Článek 1 – Výklad pojmů
Článek 2 – Rozsah pojištění, pojistná událost
Článek 3 – Předmět pojištění a územní platnost
Článek 4 – Začátek, změny, doba trvání a zánik pojištění
Článek 5 – Výluky z pojištění
Článek 6 – Placení a výše pojistného
Článek 7 – Povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 8 – Práva a povinnosti pojistitele
Článek 9 – Plnění pojistitele
Článek 10 – Systém bonus, malus
B. ČÁST DRUHÁ – DOPLŇKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 11 – Začátek pojištění
Článek 12 – Zánik pojištění
Článek 13 – Hranice pojistného plnění
Článek 14 – Územní platnost pojištění
II. PŘIPOJIŠTĚNÍ SKEL
Článek 15 – Rozsah pojištění, předmět pojištění a spoluúčast
Článek 16 – Výluky
Článek 17 – Pojistné
Článek 18 – Povinnosti pojištěného
III. PŘIPOJIŠTĚNÍ OSOB PŘEPRAVOVANÝCH MOTOROVÝM VOZIDLEM PRO
PŘÍPAD SMRTI ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM A PRO PŘÍPAD TRVALÝCH NÁSLEDKŮ
V DŮSLEDKU ÚRAZU (dále jen „úrazové připojištění“).
Článek 19 – Pojistná událost a pojištěné osoby
Článek 20 – Výluky a omezení z úrazového připojištění
Článek 21 – Pojistné a pojistná částka
Článek 22 – Povinnosti pojištěného a práva pojistitele při uplatňování
nároku na pojistné plnění
Článek 23 – Práva a povinnosti pojistitele
Článek 24 – Pojistné plnění
Článek 25 – Lékařská komise
C. ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 26 – Placení a výše pojistného
Článek 27 – Přechod práv
Článek 28 – Zachraňovací náklady
Článek 29 – Doručování písemností
Článek 30 – Osobní údaje
Článek 31 – Poučení subjektu údajů
Článek 32 – Závěrečná ustanovení

 

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »