Informace pro klienta

podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

Provozovatelem stránek www.wustenrotpojistovna.cz je společnost SK FINANZ, s.r.o.

Pojišťovací zprostředkovatel

Právnická osoba
 
obchodní firma:
SK FINANZ s.r.o.
sídlo:
Tŕnistá 6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO:
35 905 913
zápis v OR
vedeno u Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka 25243/N
jednatel: Patrik Balla
zápis do registru ČNB:
078842PZ-SK
den zahájení činnosti:
30.10.2004
odpovědný zástupce pojišťovacího agenta, který odpovídá za uzavírání pojistných smluv:
Patrik Balla

Zápis společnosti SK FINANZ s.r.o. v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových stránkách ČNB.

SK FINANZ s.r.o. nemá u žádné pojišťovny, s kterou má být pojištění sjednáno, přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu převyšující 10%.

Žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti SK FINANZ s.r.o., převyšující 10%.

Stížnost na společnost SK FINANZ s.r.o. jakožto pojišťovacího zprostředkovatele lze podat ústně nebo písemně na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz. Žalobu na pojišťovacího agenta lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Na žádost pojistníka mu bude předložen doklad  o zápisu společnosti SK FINANZ  s.r.o. do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a bude mu sdělen způsob odměňování společnosti SK FINANZ s.r.o.

 

 

 

 

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »