1. Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená odpovědnost za škodu
způsobenou jinému provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, jestliže ke škodní
události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání
pojištění odpovědnosti.
2. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodní události, k nimž dojde na území členských
států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a na území
dalších států uvedených v prováděcím předpisu k zákonu a vyznačených v zelené kartě.
3. Pojištění odpovědnosti dále zahrnuje základní asistenční služby, jejichž poskytování je
upraveno v aktuálním seznamu asistenčních služeb. Pojistitel služby uhradí pouze v případě
využití prostřednictvím Wüstenrot assistance.
4. Jestliže tak bylo v pojistné smlouvě ujednáno, je součástí pojištění odpovědnosti také
připojištění rozšířených asistenčních služeb, jejichž poskytování je upraveno ve Zvláštních
pojistných podmínkách pro poskytování rozšířených asistenčních služeb, které jsou přílohou
pojistné smlouvy.

Kalkulator

Novinky

Sleva 30% na pojištění majetku

Sjednejte si pojištění svého majetku nyní o 30% levněji. Zjistěte více »

První povinné ručení bez závazků

Wustenrot pojišťovna zavádí inovované povinné ručení - od 4.9.2012 nabízi Wustenrot vyšší bonusy pro řidiče jezdící bez nehod. Navíc přináší jediněčnou nabídku na českém trhu - možnost kdykoliv ukončit pojištění. více »

Sjednejte si nové pojištění WÜSTENROT ProAuto

Sjednejte si nové komplexní pojištění vozidel WÜSTENROT ProAuto, které spojuje povinné ručení a havarijní pojištění více »